HENRIK AXELSSON

BRYGGA 256 AB är ett företag som startades av min far med tillverkning av antenner till mobila enheter baserat på en egen uppfinning. Företaget har nu utvecklats vidare med annan inriktning där jag med utbildning och mångårig erfarenhet som maskinförare kan hjälpa dig att bemanna alla typer av maskiner. Jag arbetar också som mobil maskinreparatör, alltid verktygen med.

KOMPETENSOMRÅDEN

  • ESA-utbilding, elsäkerhet
  • Truckförarkort, A 1-4, B 1-3, C 2,7
  • tillsatsaggregat, säkra lyft
  • Förarkort
  • Certifikat, heta arbeten
  • SSG Entre Safety passport
  • Utbildning lastsäkring
  • Yrkesbevis BYN Göteborg
  • Utbildning bla arbetsplatsplattform

Henke kör en maskin