BRYGGA 256 AB SOM FÖRETAG

BRYGGA 256 är ett företag med mångårig erfarenhet av bygge och maskiner
BRYGGA 256 är ett företag där mångsidigheten hjälper dig i alla lägen
BRYGGA 256 kan bemanna alla typer av arbetsmaskiner
BRYGGA 256 är din mobila verkstad med alla verktyg som snabbt löser dina problem

HENRIK AXELSSON

BRYGGA 256 AB är ett företag som startades
av min far med tillverkning av antenner till mobila
enheter baserat på en egen uppfinning.Företaget har nu utvecklats vidare med annan inriktning där jag med utbildning och mångårig erfarenhet som maskinförare kan hjälpa dig att bemanna alla typer av maskiner. Jag arbetar också som mobil maskinreparatör, alltid verktygen med.

KOMPETENSOMRÅDEN

  • ESA-utbilding, elsäkerhet
  • Truckförarkort, A 1-4, B 1-3, C 2,7
    tillsatsaggregat, säkra lyft
  • Förarkort
  • Certifikat, heta arbeten
  • SSG Entre Safety passport
  • Utbildning lastsäkring
  • Yrkesbevis BYN Göteborg
  • Utbildning bla arbetsplatsplattform