Det handlar om att vilja och tro på att alla faktiskt
är med och bidrar med sin del och skapar en lite
bättre värld för våra medmänniskor.
Stolt sponsor av Damseniorerna i
KUNGÄLVS HANDBOLLSKLUBB